Stationäre Verdichtungsanlage SP 380 MAX

sp380max-1Stacionární lis SP 380MAX je určen především pro lisování kartónu, papíru a plastů.

Tento lis je navržen na bázi lisu SP 380, s tím, že byla prodloužena jeho délka především v oblasti pracovní části lisu umožňující lisovat větší rozměry odpadu.
SP 380 umožňuje lisovat odpad do velikosti 1,4 x 1,9 m, kdežto SP 380 MAX umožňuje lisování odpadu o maximální rozměrech 2 x 1,9 m.
Šířku lisovacího prostoru nebylo možné zvětšit.

 

Srovnání obou lisů:
SP 380 SP 380 MAX
Objem jednoho cyklu: 1,5 m3 2 m3
Celkový objem lisu (bez zvýšené násypky): 2,9 m3 4,8 m3
Rozměr berana: 1,96 x 0,6m 1,9 x 0,6 m

 

Tělo lisu je zesílené, podlaha Hardox.

Objem násypky se zvýšenou nástavbou může být až 7m3. Rozměry standardní násypky jsou: 2,1 x 2,2 x 1,2 m (5,5 m3)

Při jednom cyklu lisování beran nalisuje do kontejneru až 2 m3 hmoty, rozměr lisovacího prostoru před beranem je 1,7 m x 1,9 m.

Stacionární lis SP380MAX může lisovat silou 38 tun. Při tomto tlaku se do přídavného kontejneru o objemu 30m3 nalisuje 5 – 8 tun tvrdého kartonu.

Lisovací cyklus je proti běžné SP 380 zkrácený na 35 sec., motor standardně 7,5 kW.

Tento lis se vyrábí pouze ve variantě automat a můžeme ho dodávat s nakladačem, nebo kombinací automatického otvírání víka s nakladačem. Nakladač může být boční (na pravé i levé stranně) a nebo čelní.

Lis se ke kontejneru připojuje hydraulicky ovládanými háky. Po připojení dojde k automatickému otevření posuvného uzávěru kontejneru. Po naplnění kontejneru dojde k jeho automatickému uzavření pomocí „gilotiny“a odpojení od lisu.

Hydraulická jednotka je umístěna mimo uzavřený prostor lisu, což umožňuje lepší přístup při údržbě stroje. Na přání ji lze umístit také samostatně na rampu.

Stacionární lis SP 380MAX je montován na rovný betonový podklad.

Lis je ovládán pomocí tlačítek ovládacího panelu. Na přání zákazníka může být instalována zvuková nebo optická signalizace chodu lisu nebo naplněnosti kontejneru, zasílání SMS zpráv o stavu naplnění kontejneru.

Kontejnery ARK

Ke stacionárnímu lisu SP380 MAX doporučujeme použití přípojných kontejnerů ARK pouze o objemech 30 m3.
Kontejnery mají kónické boční stěny. V kontejnerech je standardně zabudováno mechanické zařízení “řetězová stěna“, které slouží k uvolnění slisovaného materiálu při jeho vysypávání.
Nájezdové dráhy(krátké či dlouhé) umožňují plynulé navedení kontejneru k lisu.

 

sp380max-2 sp380max-3 sp380max-4thumb
sp380max-5 sp380max-6

Volitelné příslušenství:

 • Víko násypky
 • Hliníkový kryt víka násypky
 • Automatické otvírání víka násypky při použití nakladače
 • Uzamykání víka násypky
 • Zvýšená násypka nebo tubus
 • Zvýšené bočnice
 • Optická čidla spuštění
 • Gumové těsnění vrat nebo klapky (částečné nebo úplné)
 • Pružné uložení hydrauliky
 • Chlazení nebo temperování oleje
 • GSM modul
 • Dálkové ovládání z rampy
 • Dvousložková barva
 • Ochranné zábradlí
 • Čelní nebo boční nakladač

 

sp380maxtechn

sp380max-1Die stationäre Verdichtungsanlage SP 380 MAX ist vor allem für das Pressen von Kartonagen, Papier  und Plasten bestimmt.

Diese  Verdichtungsanlage  auf  der  Basis  der  Verdichtungsanlage  SP  380  damit  entworfen, dass ihre Länge vor allem auf dem Gebiet  des Arbeitsteils der Verdichtungsanlage verlängert wurde,  die das Pressen von größeren Ausmaßen vom Abfall ermöglicht.

SP 380 MAX  ermöglicht Abfälle von Größe  1,4 x 1,9 m zu pressen, dagegen  SP 380 MAX ermöglicht das Abfallpressen mit Maximalgröße 2 x 1,9 m zu pressen.


Die Breite des Pressbehälters konnte nicht mehr erweitert werden


Vergleich beider Verdichtungsanlagen:
SP 380 SP 380 MAX
Volumen des Arbeitsteils der Presse: 1,5 m3 2 m3
Gesamtvolumen der Verdichtungsanlage ohne den erhöhte Fülltrichter: 2,9 m3 4,8 m3
Ausmaße des Presssempels: 1,96 x 0,6m 1,9 x 0,6 m

 

Körper der Verdichtungsanlage ist verstärkt, Boden ist aus Hardox.
Das Volumen  des  Fülltrichters mit   Erhöhung  kann  bis  7 m3  erreichen. Die Ausmasse  des erhöhten Fülltrichters sind: 2,1 x 2,2 x 1,2 m (5,5 m3).

Beim  einem  Pressenzyklus  drückt  die  Pressstempel  in  den Container   bis  2 m3  der Masse,  Ausmaß  des Verdichtungsraumes ist 1555 mm x 1955 mm.

Die  stationäre  Verdichtungsanlage  SP  380 MAX  kann mit  einer  Presskraft  von  38  Tonnen pressen.
Bei  diesem  Druck  könnten  in  den  Zusatzcontainer  mit   einem  Volumen  von  30 m3  5-6 Tonnen Kartonage verdichtet werden.

Der  Pressezyklus  ist  gegenüber  den  normalen  SP  380  um  35  Sekunden  verkürzt,  Motor standardgemäß 7,5 kW.  Standardfülltrichter 2,7 m x 2,7 m.

Diese Verdichtungsanlage wird lediglich in der Variante Automat  hergestellt und wir können sie mit  Ladevorrichtung  liefern,  oder  in  der  Kombination  der  automatischen  Öffnung  des Deckels der Ladevorrichtung. Die Ladevorrichtung kann als Seitenladevorrichtung (linksseitig, oder rechtsseitig) oder  Frontladevorrichtung sein.

Die Verdichtungsanlage  wird automatisch an den Container  mit den hydraulischen Haken angeschlossen.  Nach  dem  Anschluss  kommt  es  zur   automatischen   Öffnung  Schließen  mittels „Guillotine“  und zur Abkupplung von der Verdichtungsanlage.

Die  hydraulische  Einheit  ist  außerhalb  des  geschlossenen  Raumes  der  Verrichtungsanlage angebracht,  was einen besseren Zugang bei der  Instandhaltung der Maschine ermöglicht. Auf Wunsch kann sie auch selbständig auf der Rampe montiert werden.

Die stationäre Verdichtungsanlage SP 380 MAX wird auf eine ebene Betonunterlage montiert.

Die Verdichtungsanlage wird mittels  Tasten des Bedienungstastatur bedient.
Auf Wunsch des Kunden kann  die  akustische oder optische Signalisierung  des Betriebes der Verdichtungsanlage oder der Füllung des Containers,  Senden von GSM-Berichten über den Stand der Füllung des Containers installiert werden.


Container ARK

Mit der stationäre Verdichtungsanlage SP 380 empfehlen wir den Zusatzcontaineren ARK mit Volumen 20 m3, 25 m3 and 30 m3.


Der Container hat konische Seiten für ein besseres Kippen.


sp380max-2 sp380max-3 sp380max-4thumb
sp380max-5 sp380max-6

Wählbares Zubehör:

 • Fülltrichterdeckl
 • Aluverkleidung des Fülltrichterdeckls
 • Automatische Öffnung des Fülltrichtersdeckls bei der Verwendung des Fülltrichters
 • Verschließbarer  Fülltrichterdeckl
 • Erhöhter Fülltrichter oder Tubus
 • Erhöhte Bordwand
 • Optische Sensoren des Anlassens
 • Gummidichtung der Türen oder der Klappe (teilweise oder völlig)
 • Flexible Bettung der Hydraulik
 • Stärkere Pumpe und Motor
 • Kühlung oder Öltemperierung
 • GSM Modul
 • Fernsteuerung von der Rampe
 • Zweikomponentenfarben
 • Schutzgeländer

sp380maxtechnDe