Stationäre Verdichtungsanlage SP 45

sp45-1Stacionární lis SP 45 je konstruován tak, aby splňoval maximální výkon pro lisování průmyslového odpadu, kartonu a papíru. Velikost násypky je až 7m3. Při jednom cyklu lisování je lis schopen nalisovat do přípojného kontejneru cca 1,8m3 hmoty.

Lis je schopen lisovat silou až 45 tun. Do kontejneru s objemem 30m3 se při tomto tlaku nalisuje 6-8 tun kartonu. Tento lis je vybaven výkonnějším hydraulickým agregátem. Beran je široký cca 1500 mm.

Manuální verze (LR)

Lis ke kontejneru připojuje obsluha manuálně pomocí ráčny a před odpojením od naplněného kontejneru lis uzavře kontejner pomocí dvou trubek, které pak obsluha ručně v kontejneru zajistí.

Automatická verze (LH)

Lis ke kontejneru se připojuje automaticky hydraulickými háky a po připojení dojde k otevření posuvného uzávěru-gilotiny. Po naplnění kontejneru dojde k jeho automatickému uzavření pomocí „gilotiny“a odpojení od lisu.

Stacionární lis SP45 se upevňuje na rovný betonový podklad pomocí kotevních šroubů.
Funkce lisu jsou ovládány pomocí tlačítek panelu.
Na přání zákazníka může být instalována zvuková i optická signalizace chodu lisu nebo naplnění kontejneru.

Kontejnery ARK

Ke stacionárnímu lisu SP45 doporučujeme pouze přípojné kontejnery ARK o objemu 30 m3.
Kontejnery mají kónické boční stěny. V kontejnerech je standardně zabudováno mechanické zařízení “řetězová stěna“, které slouží k uvolnění slisovaného materiálu při jeho vysypávání.
Nájezdové dráhy(krátké či dlouhé) umožňují plynulé navedení kontejneru k lisu.

 

sp45-3 sp45-2 sp45-4
sp45-5 sp45-6

Volitelné příslušenství:

 • Víko násypky
 • Hliníkový kryt víka
 • Uzamykání víka
 • Zvýšená násypka nebo tubus
 • Zvýšené bočnice
 • Optická čidla spuštění
 • Gumové těsnění vrat nebo klapky
 • Pružné uložení hydrauliky
 • Silnější pumpa a motor
 • Chlazení nebo temperování oleje
 • GSM modul
 • Dálkové ovládání z rampy
 • Dvousložková barvy
 • Zábradlí

 

sp45techn

sp45-1Die stationäre Verdichtungsanlage SP 45 ist so konstruiert, dass sie die Maximalleistung für die Verdichtung von Industrieabfall, Grossvolumenkartonage und Papier erfüllt. Die Grösse des Fülltrichters beträgt bis 7 m3. Bei einem Verdichtungszyklus ist die Verdichtungsanlage fähig in den Zusatzcontainer ca. 1,8 m3
Masse zu verdichten.

Die Verdichtungsanlage ist imstande mit der Kraft bis 45 Tonnen zu verdichten. In den Container mit einem Volumen von 30 m3 werden bei diesem Druck 6 – 8 Tonnen Kartonage verdichtet. Diese Verdichtungsanlage ist mit einem leistungsfähigeren Wasserkraftaggregat angebracht im Hinterteil der Verdichtungsanlage ausgestattet. Die Stampfe ist ca. 1500 mm breit.


Ausführung LR (manuell)

Die Verdichtungsanlage wird von der Bedienung manuell mit Hilfe einer Knarre angeschlossen und vor der Lösung vom gefüllten Container wird dieser von der Verdichtungsanalage mittels zwei Rohren verschlossen, die dann die Bedienung im Container manuell sichert.


Ausführung LR (Automat)

Die Verdichtungsanlage wird zum Container automatisch mit hydraulischen Haken angeschlossen und nach dem Anschluss kommt es zum Öffnen des Gleitverschlusses.
Nach dem Auffüllen des Containers kommt es zu seinem automatischen Verschluss mit Hilfe der „Guillotine“ und zur Lösung vom Container.

S Die Stationäre Verdichtungsanlage SP 45 wird auf einer schlichten Betonunterlage mit Steinschrauben befestigt.
Die Funktionen der Verdichtungsanlage werden mittels Drucktasten der Bedienungstafel beherrscht.


Container ARK

Mit der stationäre Verdichtungsanlage SP 45 empfehlen wir den Zusatzcontaineren ARK mit Volumen 20 m3, 25 m3 and 30 m3.
Der Container hat konische Seiten für ein besseres Kippen.
In dem Container ist eine mechanische Anlage “Kettewand“ standardmäßig eingebaut. Es hilft der gepressen Materialen ein besseres Kippen.
Die Anffahrtbahn (kurz oder lang) ermöglicht ein stoßfreier Anzug des Kontainers zum Press.

sp45-3 sp45-2 sp45-4
sp45-5 sp45-6

Wählbares Zubehör:

 • Fülltrichterdeckel
 • Aluverkleidung des Deckels
 • Verschliessbarer Füllrichterdeckel, Frontlader
 • Erhöhter Fülltrichter oder Tubus
 • Erhöhte Bordwand
 • Optische Sensoren des Anlassens
 • Gummidichtung der Türen oder der Klappe
 • Flexible Lagerung der Hydraulik, Stärkere Pumpe und Motor
 • Öllkühlung oder Temperierung
 • GSM – Modull
 • Fernsteuerung von der Rampe
 • Mehrkomponentenfarben
 • SchutzgeländerVíko násypky

sp45technDe