Containers ARK

sp380-10Ke stacionárnímu lisu doporučujeme použití přípojných kontejnerů ARK o objemech 20 m3, 25 m3 a 30 m3.

Kontejnery mají kónické boční stěny. V kontejnerech je standardně zabudováno mechanické zařízení “řetězová stěna“, které slouží k uvolnění slisovaného materiálu při jeho vysypávání.

Nájezdové dráhy(krátké či dlouhé) umožňují plynulé navedení kontejneru k lisu.

sp380-12 sp380-13thumb sp380-15
kontsp45-techn

sp380-10With  the  stationary  press  SP380 we  supply  additional  containers ARK with  these  volumes    20 m3, 25 m3 and 30 m3.


Containers have cone-shaped side walls. Default containers can be equipped with mechanical device “chain wall” which helps releasing the pressed material during emptying procedure.


Guiding lines (short or long ) are mounted in front of the press to help guide the container to the press.

sp380-12 sp380-13thumb sp380-15

containerstechn